Privacyverklaring

Eren Transport & Logistiek B.V. gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en wat uw rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens zijn. Voorop staat dat Eren Transport & Logistiek zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Over Eren Transport & Logistiek B.V.
Watervoort 31
1046 BG Amsterdam

T: +31 (0)20 786 8396
E: info@erentransport.nl
W: ww.erentransport.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Eren Transport & Logistiek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

– Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op deze website, je aan te melden voor de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch.

Toestemming
Eren Transport & Logistiek B.V.  zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Voor wat betreft factuurgegevens houdt Eren Transport & Logistiek zich aan de wettelijke bewaartermijn. Overige persoonsgegevens verwijderen we uiterlijk drie maanden nadat u uw toestemming heeft teruggetrokken.

Rechten betrokkenen
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verweking via geautomatiseerde procedés wort verricht.  Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Eren Transport & Logistiek gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Cookies
Op de website van Eren Transport & Logistiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze algemene dienstverlening en de dienstverlening aan u verder optimaliseren. Wij maken verder gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen uw gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het gevolg kan zijn dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Wij versturen uw gegevens anoniem naar Google en hebben ook het laatste gedeelte van uw ip-adres laten verwijderen. Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om ervoor zorg te dragen dat uw gegevens veilig worden verwerkt. Wij delen geen gegevens van Google Analytics met derden en maken niet gebruik van andere diensten van Google die van deze gegevens gebruik maken. Wilt u toch voorkomen dat uw gegevens naar Google gestuurd worden dan kunt u bij Google een browser add-on downloaden: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Places
De website maakt gebruik van de Google Places API van Google. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. De Google Places API is nodig om de locatie/omgeving van het bedrijf weer te geven en eenvoudig een routebeschrijving te kunnen openen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Eren Transport & Logistiek, dan kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.

Postadres
Watervoort 31
1046 BG Amsterdam

Telefoon
+31 (0)20 786 8396

E-mail:
info@erentransport.nl

Wijzigingen
Eren Transport & Logistiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid.

Met meer dan 15 jaar ervaring, in het helpen aan logistieke oplossingen.