Disclaimer

Onder ‘Website’ wordt verstaan: www.erentransport.nl. Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u op deze website bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel de content met nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website door Eren Transport & Logistiek voor eventuele onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Nadere informatie Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Alle rechten voorbehouden – Eren Transport & Logistiek

Met meer dan 10 jaar ervaring, in het helpen aan logistieke oplossingen.